Avís legal

OBJECTE:

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts i les activitats de NATALIYA KUZNETSOVA, DNI X6317647F, direcció Carrer de Sant Cugat 6 de Rubí; amb correu electrònic de contacte laaulamusical@gmail.com. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de NATALIYA KUZNETSOVA, així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels links (enllaços) i connexions existents. NATALIYA KUZNETSOVA es reserva el dret de modificar aquesta política a discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina de NATALIYA KUZNETSOVA, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts són titularitat de NATALIYA KUZNETSOVA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de aquests en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, dacord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

Respecte a les eventuals cites de productes i serveis de tercers, NATALIYA KUZNETSOVA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat de NATALIYA KUZNETSOVA sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de NATALIYA KUZNETSOVA, tret que es manifesti de forma expressa.

CONTINGUTS:

Tots els continguts facilitats en aquest web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de NATALIYA KUZNETSOVA, com de fonts externes a la pròpia entitat, motiu pel qual NATALIYA KUZNETSOVA no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o fer cap acció, NATALIYA KUZNETSOVA recomana a l’usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats al coneixement públic que, en tot cas, se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals daplicació.

ACCÉS I ÚS:

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci.

Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de NATALIYA KUZNETSOVA o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

RESPONSABILITAT:

NATALIYA KUZNETSOVA no es fa responsable per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i les informacions accessibles o facilitades a través d’aquesta.

SERVICI:

NATALIYA KUZNETSOVA es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part de els continguts que s’hi inclouen.