Classes de música per nens i nenes

A partir dels 6 anys és quan l’infant comença a aprendre a tocar un instrument i a L’AULA MUSICAL pot ser un bon lloc on començar! Oferim classes de violí, piano, saxòfon alt i clarinet.

Dins d’aquesta franja d’edat, entre 6 i 12 anys,  els cursos s’organitzen en dues categories; Alumnes de 6-7 anys i alumnes de 7-12 anys. Que fem i que oferim en cadascuna d’elles?

Alumnes de 6 a 7 anys

És moment de fer una pas més en el món de la música i començar a descobrir i aprendre a tocar algun instrument musical.

Som-hi!

L’AULA MUSICAL ofereix un curs d’iniciació a l’instrument, a escollir entre el violí i el piano.

Que fem en aquest curs exactament?

En aquest moment és important la presa de contacte entre instrument i alumne per tal que s’estableixi un vincle positiu entre ells i iniciar l’aprenentatge musical amb un primer instrument.

Violí

En els estudis inicials de violí treballem amb un ampli ventall de metodologies, sempre tenint en compte el nivell i possibilitats de l’alumnat.

De quines metodologies estem parlant? 

Mètode Suzuki

Aquesta metodologia, desenvolupada pel violinista i pedagog japonès Shinichi Suzuki, es basa en la creença de què “L’habilitat musical no és un talent innat sinó una habilitat que es pot desenvolupar. Tot infant a qui se li ensenyi correctament pot dur a terme habilitats musicals, com tots els nens aprenen a parlar la seva llengua materna. El potencial de cada infant no té límit”.

Mètode Stradivari

Stradivari, de Joan Alfaras  és un mètode que conté diferents estils musicals permetent a l’alumne interpretar diferents tipus de música amb acompanyaments que estan gravats a un CD i que passen pels estils moderns fins als més clàssics; el jazz, el tango, la música celta o el country, estudis…

Mètode Níccolo

Ara ve Nadal, Plou i fa sol, El gall i la gallina, El gegant del Pi… Utilitzar les melodies populars com a base per iniciar-se en el món del violí, és el que ens proposa el mètode Níccolo, de Pablo Cortés Avilés.

Aquest mètode inclou exercicis pensats perquè l’alumnat faci la seva pròpia interpretació de la cançó!

Violinafolk - La Paisana

De Simone Lambregts, aquest llibret és un conte per iniciar els més petits a tocar el violí.

La filosofia d’aquest llibret és ensenyar de forma creativa tots els coneixements bàsics per començar a tocar el violí seguint les aventures de La Paisana.

Aprendrem tot escoltant contes, cantant i ballant, acolorint i, finalment tocant el violí!

Piano

Tal com escriu Emilio Molina, “el piano és l’instrument adequat per comprendre l’harmonia i la composició, per acompanyar melodies, com expressió global de les idees musicals. 

Per tot això és el medi ideal per completar la formació de tot músic sempre que el seu estudi s’abordi no només des del punt de vista tècnic sinó també i sobretot des de paràmetres musicals”.  

Classes grupals
Classes individuals

La classe col·lectiva ofereix la possibilitat de compartir experiències tant individuals com col·lectives que serviran per augmentar la motivació, seran font de sensibilització musical i reportaran un desenvolupament personal important a nivell social. 

Metodologia

Aquest Sistema Pedagògic és fonamental en la improvisació, entenent com una creació conscient i controlada. 

La improvisació motiva l’aprenentatge de la música actuant com a motor en l’adquisició i pràctica del coneixement. 

La novetat d’aquest mètode és que el material i les activitats estan seqüenciades i plantejades de manera que l’alumne adquireixi simultàniament recursos tècnics, habilitats de lectura musical i de reconeixement auditiu i, el que considerem essencial, la capacitat d’expressar idees musicals pròpies a través del seu instrument. 

Objectius generals

Gaudir de la pràctica musical.

Utilitzar l’instrument com a medi d’accés al llenguatge musical.

Potenciar la creativitat.

Potenciar la lectura.

Desenvolupar la capacitat auditiva.

En els estudis inicials de piano  treballem amb un ampli ventall de metodologies, sempre tenint en compte el nivell i possibilitats de l’alumnat. De quines metodologies estem parlant?  

Aquest nivell inclou metodologies com el mètode Fasolet-IEM per a nivells avançats i la metodologia IEM (Instituto de Educación  Musical) d’Emilio Molina. 

 

El mètode el Fasolet

Creada per l’Instituto de Educación Musical (IEM) i aplicada a la iniciació musical, la metodologia Fasolet-IEM va dirigida a nens i nenes de 3 a 8 anys.

 

Potenciar la creativitat i desenvolupar l’educació auditiva, compartir vivències musicals en grup, desenvolupar el sentit musical, la creativitat i l’expressió corporal, utilitzar el teclat de piano com a eina de motivació per a la interpretació musical i potenciar la lectura i la comprensió corporal dels elements musicals són algun dels objectius d’aquesta metodologia. 

 

Metodologia IEM (Instituto de Educación Musical) d’Emilio Molina

A L’AULA MUSICAL impartim la metodologia d’Emilio Molina aplicada a l’educació musical que l’Instituto de Educación Musical (IEM) està desenvolupant profundament des de l’educació infantil i el llenguatge musical fins a la formació instrumental, passant per l’harmonia, el piano, la improvisació, els fonaments de composició, etc. 

Aquests Sistema pedagògic es fonamenta en la improvisació, entenent com a tal una creació conscient i controlada. La improvisació motiva l’aprenentatge de la música actuant com a motor en l’adquisició i pràctica del coneixement. 

Aquest mètode permet a l’alumnat adquirir els coneixements que necessiti per a expressar-se musicalment. 

A partir dels 7 anys, quin instrument puc estudiar a L’AULA MUSICAL?

A la nostra escola de música oferim cursos de piano, violí, clarinet i saxofon alt. 

Alumnes de 7-12 anys

A partir dels 7 anys fins als 12, s’ofereixen dos cursos diferents.

S’ofereix un curs de preparació per a realitzar les proves d’accés als estudis de Nivell Elemental de Música als centres oficials de Catalunya i un curs i programa d’estudi lliure.

En què consisteixen? 

Preparant-nos per accedir als centres oficials de música de Catalunya

El Programa de preparació per a realitzar les proves d’accés als estudis de Grau Elemental de Música és un programa focalitzat en la preparació de les proves d’accés als centres oficials de música de Catalunya on s’imparteix el Nivell Elemental de música i basat en les normatives vigents de l’educació musical del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

La finalitat d’aquest curs és ajudar a l’alumnat en la superació de les proves musicals oficials així com també ajudar-lo en la resolució de dubtes conceptuals musicals. El llenguatge és sovint una de les primeres dificultats amb les quals es troba l’alumnat. 

A L’AULA MUSICAL utilitzem i expliquem les metodologies de Víctor Solé i d’Emilio Molina, dos reconeguts professionals de la música en l’àmbit educatiu i divulgatiu.

I si no tinc pensat anar al conservatori? Piano per lliure!

L’altra proposta i curs que oferim des de L’AULA MUSICAL és un programa d’estudi lliure destinat a aquelles persones que vulguin iniciar-se en el món de la música, seguir amb els seus estudis musicals, o bé, reprendre estudis anteriors.

A L’AULA MUSICAL impartim classes de piano, violí, clarinet i saxòfon alt. Per a qualsevol altre instrument, consulta’ns!

Violí

El nostre sistema pedagògic es basa en la utilització de diverses metodologies, sempre buscant el millor de cada una d’elles i adaptant-nos al nivell de l’alumnat i als seus interessos, gustos, propòsits i prioritats. 

Metodologies que utilitzem a L’AULA MUSICAL: 

Con l’Arco 1

La personalització de l’ensenyament és una de les propostes d’aquesta metodologia; la tria de les cançons, les peces o els exercicis entre professor i alumne fa que la personalització de l’estudi del violí sigui més precisa.

Metodologies rusas

Hi ha infinitat de metodologies russes de música clàssica relacionades amb l’aprenentatge musical que han sigut utilitzades durant molts anys en la Rússia dels anys setanta fins a l’actualitat.

Aquestes metodologies han sigut un pilar per forjar la mundialment reconeguda escola violinista russa. A L’AULA MUSICAL comptem amb diverses d’aquestes metodologies amb les quals acompanyarem en el procés d’aprenentatge a cada alumne segons el nivell i els propòsits establerts per cadascun d’ells.

Cada alumne marca el seu propi objectiu! 

Noves tecnologies

A part d’aquests mètodes, a L’AULA MUSICAL també utilitzem les noves tecnologies. A partir de presentacions interactives i de jocs, acompanyem a l’alumnat en el seu estudi musical.

Busquem conjugar la tradició amb la innovació pedagògica, presentant materials adaptats als interessos de les noves generacions.

Piano

La intenció de les classes de piano que impartim a L’AULA MUSICAL, és seguir la idea presentada per la metodologia IEM, el propòsit de la qual, no és només fer que l’alumne aprengui a tocar l’instrument a través d’un seguit de cançons seqüenciades, sinó formar un músic complet que conegui tots els conceptes del llenguatge musical i que els sàpiga utilitzar. 

És notablement positiu que tots aquests conceptes referents al llenguatge de la música, es tonguin en compte des del principi dels nostres estudis musicals, ja que aquest fet ens permetrà comprendre que saber música és “fer” música i no exclusivament poder interpretar-la. 

Contacte amb nosaltres

    En fer clic al botó Enviar consulta l'usuari declara haver llegit i estar d'acord amb les condicions expressades en l'AVÍS LEGAL i la POLÍTICA DE PRIVACITAT de la present Web.